Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Študijné oddelenie

Miesto:
Organizačné oddelenie
Rektorát Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2, 921 01 Trnava
prvé poschodie

Úradné hodiny:
Utorok: 8:30 - 11:00 hod., 12.30 - 14.00 hod.
Štvrtok: 8:30 - 11:00 hod., 12.30 – 14.00 hod.

Vydávanie diplomov:
Utorok: 8:30 - 11:00 hod.

Študijné oddelenie Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Slávka Dejczővá
referentka pre študijné záležitosti a prijímacie konanie IFBLR
Kancelária 112a (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 116
E-mail: slavka.dejczova(zav.)ucm.sk

PhDr. Jana Polakovičová, MBA
referentka
- Centrum podpory študentov UCM so špecifickými potrebami
- sociálne záležitosti študentov IFBLR (všetky druhy štipendií - sociálne, motivačné, doktorandské, pre zahraničných študentov)
- školné a poplatky spojené so štúdiom na IFBLR
- rigorózne konanie študentov IFBLR
- študentské pôžičky pre študentov IFBLR
Kancelária: 112a (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 116
E-mail: jana.polakovicova(zav.)ucm.sk