Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Harmonogram promócíí 2016/2017

http://www.ucm.sk/sk/harmonogram-promocii/

Piatok, 16.06.2017

Prijímacie konanie 15.6. a 16.6.2017

Touto cestou žiadame všetkých uchádzačov, ktorí nestihli do 9.6.2017 poslať overené kópie maturitného vysvedčenia a koncoročného vysvedčenia, aby tieto doklady priniesli overené na matrike, alebo od notára osobne na prijímacie skúšky, ktoré sa konajú 15.6. a 16.6.2017.

Streda, 14.06.2017

Zrušené úradné hodiny v knižnici IFBLR

Knižnica IFBLR bude dňa 15.6.2017 tj. vo štvrtok zatvorená.

Streda, 14.06.2017

Pridelenie ubytovania študentom IFBLR

Pridelenie ubytovania študentom IFBLR UCM v Trnave v školskom internáte Strednej odbornej školy záhradníckej na Brezovej 2 v Piešťanoch.

Štvrtok, 18.05.2017

Fyzioterapia - MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM a RIGORÓZNE KONANIE

Od septembra 2017 otvárame v študijnom odbore Fyzioterapia MAGISTERSKÝ STUPEŇ ŠTÚDIA a RIGORÓZNE KONANIE. Všetky dôležité infomácie k podaniu prihlášky a prijímaciemu konaniu nájdete v časti Uchádzači - podmienky prjímacieho konania.

Štvrtok, 18.05.2017

Zrušené úradné hodiny v knižnici IFBLR

Knižnica IFBLR bude dňa 19.5.2017 t.j. v piatok zatvorená.

Utorok, 16.05.2017

Medziuniverzitný futbalový turnaj

Dňa 9.5.2017 o 10:00 hod. v FK AŠK SLÁVIA v Trnave sa uskutoční

Medziuniverzitný futbalový turnaj o POHÁR REKTORA UCM.

Štvrtok, 04.05.2017

MAGISTERSKÉ štúdium a RIGORÓZNE konanie od akademického roku 2017/2018

Vážené kolegyne,vážení kolegovia, absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia,
po úspešnom hodnotení IFBLR v Piešťanoch zo strany Akreditačnej komisie (poradný orgán vlády SR) plánujeme nasledujúce aktivity od septembra 2017:

1. MAGISTERSKÉ štúdium (Mgr.)
Pre absolventov bakalárskeho stupňa: Magisterský stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom programe fyzioterapia s titulom Mgr. - v dennej aj externej forme.
Prihlášky bude možné zaslať do 31.7.2017, predpokladané termíny ústneho prijímacieho konania plánujeme na august 2017.

2. RIGORÓZNE konanie (PhDr.)
Pre absolventov magisterského štúdia v odbore fyzioterapia: Rigorózne konanie s titulom PhDr.
Prihlášky bude možné zaslať v termíne do 31.7.2017.

Streda, 03.05.2017

Študenti spoločne za dobrú vec

Dňa 26.4.2017 od 9:00 hod. do 14:00 hod. sa uskutoční v Jame zbierka oblečenia, kozmetiky a iných vecí pre sociálne slabšie rodiny.
Prosíme študentov, aby sa zapojili a tým podporili dobrú vec.
Ďakujeme 

Piatok, 21.04.2017