Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Pôvodná stránka IFBLR

V prípade, že by ste chceli navštíviť starú stránku IFBLR, kliknite sem.

Zápis do prvého roku štúdia na IFBLR

Vážený uchádzač/ka

boli ste prijatý/á  na vysokoškolské štúdium na Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM v Trnave v akademickom roku 2017/2018. V súlade s § 58 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je uchádzač povinný poskytnúť informáciu o zápise na štúdium. Z toho dôvodu Vás žiadame, aby ste sa osobne dostavili dňa

05. septembra 2017  o 9.00 hod., Aula UCM budova UCM,  Bučianska ul. v Trnave (prízemie vľavo)

Utorok, 27.06.2017Nová

Zrušené úradné hodiny v knižnici IFBLR

Knižnica IFBLR bude v dňoch 23.a 26.6. 2017 t.j. v piatok a v pondelok zatvorená.

Štvrtok, 22.06.2017

Športový deň UCM 2017

Dňa 23.6.2017 sa koná Športový deň UCM 2017 pod záštitou rektora UCM Dr.h.c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc., mim.prof.  pri príležitosti 20. výročia založenia UCM v Trnave. Miesto konania Športového dňa UCM 2017 je Ranč v Bojnej pod Babicou. Odchod autobusov je plánovaný spred budovy UCM z Nám. J. Herdu 2 o 7:45 hod. Informácie sú zaslané e-mailom a v časti Kultúra a šport. Tešíme sa na Vašu účasť. Kolektív IFBLR.

Utorok, 20.06.2017

AKREDITÁCIA špecializačného ŠP Fyzioterapia v športe a telovýchove

Od akademického roku 2017/2018 otvárame akreditovaný špecializačný študijný program v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut v špecializačnom študijnom odbore fyzioterapia v športe a telovýchove. Informácie o špecializácii budú zverejnené v priebehu letných mesiacov (prihlášky, termíny,poplatky).

Utorok, 20.06.2017

Výsledky prijímacieho konania 15.-16.6.2017

Výsledky z overovania fyzických schopností a z prijímacích písomných testov študijného programu fyzioterapia a z prijímacích písomných testov študijného programu rádiologická technika zo dňa 15.6. a 16.6. 2017 nájdete v časti Uchádzači -  Prijímacie konanie výsledky. V priebehu týždňa bude zasadať prijímacia komisia, po ktorej budú doručené na adresu bydliska rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí na štúdium ŠP fyzioterapia a ŠP rádiologická technika. UPOZORNENIE: všetci uchádzači boli informovaní, že telefonicky sa neposkytujú žiadne údaje o prijatí resp. neprijatí, nakoľko zverejnené výsledky ešte nie sú konečné výsledky prijímacieho konania. Informujú iba o výsledkoch písomných testov s max. počtom 300 bodov.

Pondelok, 19.06.2017

Harmonogram promócíí 2016/2017

http://www.ucm.sk/sk/harmonogram-promocii/

Piatok, 16.06.2017

Prijímacie konanie 15.6. a 16.6.2017

Touto cestou žiadame všetkých uchádzačov, ktorí nestihli do 9.6.2017 poslať overené kópie maturitného vysvedčenia a koncoročného vysvedčenia, aby tieto doklady priniesli overené na matrike, alebo od notára osobne na prijímacie skúšky, ktoré sa konajú 15.6. a 16.6.2017.

Streda, 14.06.2017

Zrušené úradné hodiny v knižnici IFBLR

Knižnica IFBLR bude dňa 15.6.2017 tj. vo štvrtok zatvorená.

Streda, 14.06.2017