Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

2 % z daní

Venujte nám aj v tomto roku 2 percentá z daní !Pre viac informácií kliknite na tento odkaz  .Oznam

Milí študenti,knižnica IFBLR bude v dňoch 19.2. a 21.2. zatvorená.

Pondelok, 18.02.2019Nová

Pozvánka na konferenciu

Pracovná skupina kardiovaskulárnej rehabilitácie  v spolupráci so  Spoločnosťou fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Komorou fyzioterapeutov a PS sestier v kardiológii Vás pozýva na  konferenciu a certifikovaný workshop:  Ako prakticky vykonávať ambulantnú KV rehabilitáciu (AKVR) v kardiologickom stacionáriPondelok, 18.02.2019Nová

Športové a kultúrne aktivity študentov - výzva

Vyzývame študentov a organizácie žiadajúce o financie z položky športových a kultúrnych aktivít, aby predkladali svoje žiadosti najneskôr do 22. 2. 2019 na podateľňu Univerzity sv. Cyrila Metoda adresované ŠR UCM s pripojeným popisom "Športové a kultúrne aktivity". V elektronickej podobe je možné podpísané žiadosti zaslať podpredsedníčke AS UCM na e-mailovú adresu darina.peterkova(zav.)ucm.sk. Projekty musia mať predpísanú podobu a spĺňať podmienky schvaľovacieho procesu. Po ukončení termínu zasadne 28. 2. 2019 študentská časť AS UCM spolu s predsedníctvom ŠR UCM a následne budú podané písomné vyjadrenia kvestorovi UCM spolu s originálmi žiadostí.

Piatok, 15.02.2019Nová

Kurz Neurac

Vážení záujemcovia,v dňoch 20.-22. marca 2019 sa na IFBLR v Piešťanoch uskutoční kurz Neurac 1. Viac info a prihlášku na kurz nájdete tu  .  

Streda, 13.02.2019

Postgraduálny kurz v rehabilitácii náhlych cievnych mozgových príhod

Adeli Academy v spolupráci so Slovenskou komorou fyzioterapeutov Vás pozývajú na podujatie Postgraduálny kurz v rehabilitácii náhlych cievnych mozgových príhod. Viac info nájdete na tomto odkaze  .

Pondelok, 11.02.2019

NOVÉ PODMIENKY PRIJATIA NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Vážení študenti, dávame do pozornosti nové podmienky prijatia na magisterské štúdium fyzioterapie, platné od akademického roka 2019/2020 pre absolventov, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu

 

  • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore fyzioterapia,
  • Externé štúdium: nevyžaduje sa jeden rok odbornej zdravotníckej praxe absolvovanej v zdravotníckom zariadení, avšak vyžaduje sa súbežná súvislá prax v odbore
  • Denné štúdium: nevyžaduje sa jeden rok odbornej zdravotníckej praxe absolvovanej v zdravotníckom zariadení

Bližšie informácie týkajúce sa prijímacích pohovorov nájdete tu  .

Streda, 06.02.2019

Rozvrhy LS 2018/2019

Milí študenti,

na stránke IFBLR boli aktualizované rozvrhy pre študijné odbory Fyzioterapia a Rádiologická technika na letný semester AR 2018/2019.Rozvrhy pre FYTE nájdete tu . Rozvrhy pre RATE sú dostupné na tomto odkaze  .

Rozvrhy odbornej praxe pre študijné odbory Fyzioterapia a Rádiologická technika nájdete tu  a   tu .

Prosíme vás o priebežnú kontrolu rozvrhov, nakoľko môžu nastať ich úpravy. 

Streda, 06.02.2019

Promócie absolventov bakalárskeho štúdia IFBLR

Dňa: 22. február 2019 od 7,30 hod. do 9,30 hod.  
Miesto konania: Aula UCM, Bučianska 10, Trnava 
Nácvik: od 7,30 hod. do 8,30 hod.
Začiatok promočného aktu: 8,30 hod.

                          

Štvrtok, 31.01.2019

Deň otvorených dverí IFBLR 2019

Deň otvorených dverí IFBLR UCM určený pre všetkých záujemcov o štúdium na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie sa uskutoční v stredu 27. marca 2019 v budove IFBLR na Rázusovej 14 v Piešťanoch.

Viac sa dozviete po kliknutí na odkaz http://ifblr.ucm.sk/sk/den-otvorenych-dveri/

Štvrtok, 24.01.2019