Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Pôvodná stránka IFBLR

V prípade, že by ste chceli navštíviť starú stránku IFBLR, kliknite sem.

Virtuálna prehliadka

Pozrite si virtuálnu prehliadku budovy a vnútorných priestorov IFBLR (vestibul, knižnica, učebne, praktikárne).

Streda, 16.08.2017Nová

Rozpis študentov na záverečné skúšky - august 2017

Milí študenti,

v časti Štúdium - Záverečné skúšky nájdete rozpis študentov na záverečné skúšky v auguste 2017.

Utorok, 15.08.2017Nová

Druhý termín podania prihlášky na Mgr. a PhDr. štúdium na AR 2017/2018

Termín podania prihlášky na Mgr. a PhDr. v študijnom odbore Fyzioterapia je do 8.9.2017.  Viac info v časti Uchádzači.

Termín konania prijímacej skúšky na Mgr. stupeň štúdia: pre prihlášky zaslané do 31.7. 2017 aj do 8.9.2017 je stanovený na 18. 9. 2017.

Vyrozumenie k prihláškam na Rigorózne konanie bude uchádzačom zaslané v mesiacoch október až november 2017.

Štvrtok, 10.08.2017

AKREDITÁCIA "MPH" Master of Public Health

Od akademického roku 2017/2018 sa otvára na IFBLR v Piešťanoch akreditovaný špecializačný študijný program v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut v špecializačnom odbore odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health "MPH". Bližie informácie budú zverejnené v časti Uchádzači.

Streda, 09.08.2017

AKREDITÁCIA špecializačného ŠP Fyzioterapia v športe a telovýchove

Od akademického roku 2017/2018 otvárame akreditovaný špecializačný študijný program v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut v špecializačnom študijnom odbore fyzioterapia v športe a telovýchove. Informácie o špecializácii budú zverejnené v priebehu letných mesiacov (prihlášky, termíny,poplatky).

Streda, 09.08.2017

Zrušené úradné hodiny v knižnici IFBLR

Z dôvodu čerpania dovolenky bude knižnica IFBLR zatvorená v dňoch: 10.8., 23.8., 28.8. - 8.9.2017

Utorok, 08.08.2017

Zápis do vyššieho roku štúdia v AR 2017/2018

Vážení študenti,

v časti Štúdium - Zápis - nájdete harmonogram zápisov do vyššieho roku štúdia.

Utorok, 25.07.2017

Oznam pre uchádzačov, ktorí boli prijatí na externé štúdium

Upozorňujeme všetkých uchádzačov, ktorí boli zúčastnení prijímacích skúšok na IFBLR UCM v Trnave a boli prijatí na štúdium, aby neuhrádzali poplatok 20 €, ktorý je uvedený v pozvánke na zápis dňa 5.9.2017. Táto úhrada sa týka len denných študentov. Externí študenti budú platiť riadny poplatok za externé štúdium vo výške 600€. O platbe budú informovaní referentkou z oddelenia školného.

Ďakujeme za pochopenie .Pondelok, 24.07.2017

Kontrola hodnotení v systéme AIS

Žiadame všetkých študentov IFBLR, aby si skontrolovali  zapísané hodnotenia  predmetov v AIS, nakoľko prebieha kontrola štúdia podľa Študijného poriadku UCM.

Piatok, 21.07.2017