Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Pôvodná stránka IFBLR

V prípade, že by ste chceli navštíviť starú stránku IFBLR, kliknite sem.

Kontrola hodnotení v systéme AIS

Žiadame všetkých študentov IFBLR, aby si skontrolovali  zapísané hodnotenia  predmetov v AIS, nakoľko prebieha kontrola štúdia podľa Študijného poriadku UCM.

Piatok, 21.07.2017Nová

Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni

http://www.fyzioterapeutickedni.sk/

Dátum: 12. – 13. október 2017
Miesto: Slovenské liečebné kúpele Piešťany

Pondelok, 17.07.2017Nová

Video zo Športového dňa UCM v Trnave 2017

https://www.youtube.com/watch?v=OlO3dsICqPI

Viac info a fotogaléria v časti Kultúra a šport ( Športový deň UCM 2017) v linku:

http://ifblr.ucm.sk/sk/sportovy-den-ucm-2017/

Utorok, 04.07.2017

Zrušené úradné hodiny v knižnici IFBLR

Knižnica IFBLR bude v dňoch 3. 7. a 4. 7. 2017 zatvorená.

Piatok, 30.06.2017

Študenti IFBLR na Erasme

Milé študentky, milí študenti,
počas zimného semestra (október 2017) plánujeme pri príležitosti 30. výročia ERASMU a 20. výročia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na pôde Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch realizovať workshop Študenti IFBLR na ERASME. Konkrétny termín bude upresnený začiatkom akademického roka 2017/2018.

Všetci ste srdečne vítaní!   

Piatok, 30.06.2017

Zápis do prvého roku štúdia na IFBLR

Vážený uchádzač/ka

boli ste prijatý/á  na vysokoškolské štúdium na Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM v Trnave v akademickom roku 2017/2018. V súlade s § 58 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je uchádzač povinný poskytnúť informáciu o zápise na štúdium. Z toho dôvodu Vás žiadame, aby ste sa osobne dostavili dňa

05. septembra 2017  o 9.00 hod., Aula UCM budova UCM,  Bučianska ul. v Trnave (prízemie vľavo)

Utorok, 27.06.2017

Zrušené úradné hodiny v knižnici IFBLR

Knižnica IFBLR bude v dňoch 23.a 26.6. 2017 t.j. v piatok a v pondelok zatvorená.

Štvrtok, 22.06.2017

Športový deň UCM 2017

Dňa 23.6.2017 sa koná Športový deň UCM 2017 pod záštitou rektora UCM Dr.h.c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc., mim.prof.  pri príležitosti 20. výročia založenia UCM v Trnave. Miesto konania Športového dňa UCM 2017 je Ranč v Bojnej pod Babicou. Odchod autobusov je plánovaný spred budovy UCM z Nám. J. Herdu 2 o 7:45 hod. Informácie sú zaslané e-mailom a v časti Kultúra a šport. Tešíme sa na Vašu účasť. Kolektív IFBLR.

Utorok, 20.06.2017

AKREDITÁCIA špecializačného ŠP Fyzioterapia v športe a telovýchove

Od akademického roku 2017/2018 otvárame akreditovaný špecializačný študijný program v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut v špecializačnom študijnom odbore fyzioterapia v športe a telovýchove. Informácie o špecializácii budú zverejnené v priebehu letných mesiacov (prihlášky, termíny,poplatky).

Utorok, 20.06.2017