Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí
na IFBLR v Piešťanoch
15. marca 2018 

Ukážky, informácie o výučbe a prehliadka priestorov školy

od 9:00-10:00 hod.

Všeobecné informácie o štúdiu o 10:00hod.

 

Vážení študenti - záujemci o štúdium na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch,

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (IFBLR) v Piešťanoch je piatou súčasťou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pri jeho vzniku v roku 2005 bolo našim prvým cieľom poskytovať komplexné moderné vzdelanie bakalárom - fyzioterapeutom. Ambície pedagógov Inštitútu však boli už od počiatku vyššie a smerujú k vytvoreniu ďalšej – piatej fakulty UCM v Trnave, ktorá sa bude v budúcnosti venovať hlavne zdravotníckym študijným programom. Preto sme pre Vás - absolventov stredných škôl - pripravili možnosť dva bakalárske študijné programy akreditované Ministerstvom školstva SR: fyzioterapiarádiologická technika v dennej a externej forme štúdia. Ambície vedenia IFBLR smerujú k príprave aj ďalších študijných programov.

Aby ste sa mohli podrobnejšie oboznámiť s obsahom a podmienkami štúdia v študijných programoch, pripravili sme pre Vás „Deň otvorených dverí“, počas ktorého sa budete môcť oboznámiť s prostredím školy a jej vybavením, s podmienkami k štúdiu, s pedagógmi školy, ako aj so samotným obsahom študijných programov fyzioterapia  a rádiologická technika.

Verím, že Vám počas Dňa otvorených dverí poskytneme dostatok informácií k tomu, aby ste sa vedeli zodpovedne rozhodnúť a vybrať si taký študijný program, ktorý Vás zaujme, ktorý Vám poskytne dostatok informácií a poznatkov k uplatneniu sa v praxi a zároveň prispeje k splneniu Vašich životných plánov a snov. Dúfam, že Vás naša ponuka oslovila a stretneme sa v priestoroch Inštitútu v tomto kalendárnom roku aj po druhý raz.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

MUDr. Juraj Štofko,PhD., MBA, MPH, riaditeľ IFBLR

Program
dňa otvorených dverí v budove IFBLR v Piešťanoch dňa 15.3.2018

  • v čase od 9:00- 10:00hod. : prehliadka priestorov školy + možnosť navštíviť praktickú výčbu v študijnom programe fyzioterapia v učebniach R-0-1 a R-0-2 a v učebni R-1-3 možnosť získať informácie o využití rádiológie v praktickom živote 
  • privítanie záujemcov vedením školy o 10:00 hod v miestnosti R-0-3 na prízemí budovy IFBLR
  • informácie o študijných programoch fyzioterapiarádiologická technika (podmienky prijímacieho konania pre dennú a externú formu štúdia, obsah štúdia, možnosti uplatnenia absolventov, skúsenosti a pripomienky absolventov a študentov)
  • odpovede na otázky, záverečné informácie (vydanie potvrdenia o účasti)
  • vyplnenie krátkeho dotazníka

Pre uchádzačov o študijný program rádiologická technika
dňa 16.2.2018

je pripravená okrem  spoločného Univerzitného dňa otvorených dverí všetkých fakúlt a Inštitútu na Bučianskej ulici v Trnave aj možnosť návštevy „Dňa otvorených dverí“ priamo vo Fakultnej nemocnici v Trnave na Rádiologickej klinike (1.poschodie) na ulici A. Žarnova 11, v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod.

Rádiologická klinika FN Trnava poskytuje rozsiahlu škálu diagnostických a terapeutických zobrazovacích metód na úrovni Fakultnej nemocnice a zároveň poskytuje výučbovú základňu pre študentov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave - IFBLR.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

Univerzitný deň otvorených dverí na UCM v Trnave
v piatok 16. februára 2018 od 9:00hod. v priestoroch auly UCM na Bučianskej ul.v Trnave

Pozývame záujemcov o štúdium na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave Univerzitný deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v piatok 16. februára 2018 od 9:00 hod. v priestoroch auly UCM na Bučianskej ul.v Trnave.

Pri informačných pultoch jednotlivých fakúlt a inštitútu sa dozviete všetky potrebné informácie o:
•    študijných programoch,
•    možnostiach štúdia na danej fakulte,
•    podávaní prihlášok,
•    a prijímacom konaní.
Okrem toho budú na jednotlivých fakultách prebiehať ich prezentácie, diskusie so študentmi, pedagógmi a vedením fakúlt. Viac info: http://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/1792/