Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí
na IFBLR v Piešťanoch
09. marca 2017 o 10:00 hod.

Vážení študenti - záujemci o štúdium na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch,

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (IFBLR) v Piešťanoch je piatou súčasťou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pri jeho vzniku v roku 2005 bolo našim prvým cieľom poskytovať komplexné moderné vzdelanie bakalárom - fyzioterapeutom. Ambície pedagógov Inštitútu však boli už od počiatku vyššie a smerujú k vytvoreniu ďalšej – piatej fakulty UCM v Trnave, ktorá sa bude v budúcnosti venovať hlavne zdravotníckym študijným programom. Preto sme pre Vás - absolventov stredných škôl - pripravili možnosť dva bakalárske študijné programy akreditované Ministerstvom školstva SR: fyzioterapiarádiologická technika v dennej a externej forme štúdia. Ambície vedenia IFBLR smerujú k príprave aj ďalších študijných programov.

Aby ste sa mohli podrobnejšie oboznámiť s obsahom a podmienkami štúdia v študijných programoch, pripravili sme pre Vás „Deň otvorených dverí“, počas ktorého sa budete môcť oboznámiť s prostredím školy a jej vybavením, s podmienkami k štúdiu, s pedagógmi školy, ako aj so samotným obsahom študijných programov fyzioterapia  a rádiologická technika.

Verím, že Vám počas Dňa otvorených dverí poskytneme dostatok informácií k tomu, aby ste sa vedeli zodpovedne rozhodnúť a vybrať si taký študijný program, ktorý Vás zaujme, ktorý Vám poskytne dostatok informácií a poznatkov k uplatneniu sa v praxi a zároveň prispeje k splneniu Vašich životných plánov a snov. Dúfam, že Vás naša ponuka oslovila a stretneme sa v priestoroch Inštitútu v tomto kalendárnom roku aj po druhý raz.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

MUDr. Juraj Štofko,PhD., MBA, MPH, riaditeľ IFBLR

Program
dňa otvorených dverí v budove IFBLR v Piešťanoch dňa 9.3.2017

  • privítanie záujemcov vedením školy
  • informácie o študijných programoch fyzioterapiarádiologická technika (podmienky prijímacieho konania pre dennú a externú formu štúdia, obsah štúdia, možnosti uplatnenia absolventov, skúsenosti a pripomienky absolventov a študentov)
  • účasť záujemcov na hodinách praktického vyučovania študijného programu fyzioterapia, prehliadka priestorov školy
  • vyplnenie krátkeho dotazníka (prečo uvažujete o štúdiu na IFBLR)
  • odpovede na otázky, záverečné informácie (vydanie potvrdenia o účasti).

Pre uchádzačov o študijný program rádiologická technika
dňa 10.3.2017

je pripravená okrem  spoločného Univerzitného dňa otvorených dverí všetkých fakúlt a Inštitútu na Bučianskej ulici v Trnave aj možnosť návštevy „Dňa otvorených dverí“ priamo vo Fakultnej nemocnici v Trnave na Rádiologickej klinike (1.poschodie) na ulici A. Žarnova 11, v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod.

Rádiologická klinika FN Trnava poskytuje rozsiahlu škálu diagnostických a terapeutických zobrazovacích metód na úrovni Fakultnej nemocnice a zároveň poskytuje výučbovú základňu pre študentov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave - IFBLR.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

Univerzitný deň otvorených dverí na UCM v Trnave
v piatok 10. marca 2017 od 9:30 hod. v priestoroch auly UCM na Bučianskej ul.v Trnave

Pozývame záujemcov o štúdium na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave Univerzitný deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v piatok 10. marca 2017 od 9:30 hod. v priestoroch auly UCM na Bučianskej ul.v Trnave.

Pri informačných pultoch jednotlivých fakúlt a inštitútu sa dozviete všetky potrebné informácie o:
•    študijných programoch,
•    možnostiach štúdia na danej fakulte,
•    podávaní prihlášok,
•    a prijímacom konaní.
Okrem toho budú na jednotlivých fakultách prebiehať ich prezentácie, diskusie so študentmi, pedagógmi a vedením fakúlt. Viac info: http://www.ucm.sk/sk/hlavna-stranka/detail/1581/