Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Harmonogram štúdia

HARMONOGRAM ŠTÚDIA V BAKALÁRSKYCH,  MAGISTERSKÝCH A DOKTORANDSKÝCH  ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH V AKADEMICKOM ROKU 2016/2017

Bakalárske štúdium

Zimný semester akademického roka 2016/2017

Zápis na štúdium

Elektronický predzápis študentov do ďalších rokov štúdia..........................................  jún 2016

Zápis študentov do ďalších rokov štúdia .......................................................... september 2016

Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017 ........................................... 26. 09. 2016

Slávnostná imatrikulácia študentov  ................................................................. november 2016

Zimný semester pre nekončiacich študentov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Výučba (13 týždňov) ....................................................................... 27. 09. 2016 – 21. 12. 2016

Prázdniny ........................................................................................ 22. 12. 2016 – 03. 01. 2017

Skúšobné obdobie ............................................ ............................. 04. 01. 2017 – 10. 02. 2017

Zimný semester pre končiacich študentov

Výučba (10 týždňov) ....................................................................... 27. 09. 2016 – 02. 12. 2016

Skúšobné obdobie pre končiacich študentov. ................................ 05. 12. 2016 – 20. 12. 2016

Odovzdanie indexov na študijné oddelenie. ..................................................... do 21. 12. 2016

Odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku. ........................................................... do 21. 12. 2016

Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP).......................................... do 21. 12. 2016

Štátne skúšky* ................................................................................ 16. 01. 2017 – 27. 01. 2017

Promócie ....................................................................................................... 1. – 2. marca 2017

Letný semester akademického roka 2016/2017

Letný semester pre nekončiacich študentov

Výučba (13 týždňov) ....................................................................... 13. 02. 2017 – 12. 05. 2017

Prázdniny ........................................................................................ 13. 04. 2017 – 18. 04. 2017

Skúšobné obdobie .......................................................................... 15. 05. 2017 – 30. 06. 2017

Letné prázdniny .............................................................................. 01. 07. 2017 – 31. 08. 2017

Letný semester pre končiacich študentov – I. termín

Výučba (9 týždňov).......................................................................... 13. 02. 2017 – 12. 04. 2017

Prázdniny ........................................................................................ 13. 04. 2017 – 18. 04. 2017

Skúšobné obdobie ........... .............................................................. 24. 04. 2017 – 12. 05. 2017

Odovzdanie indexov na študijné oddelenie ...................................................... do 12. 05. 2017

Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP).......................................... do 31. 03. 2017

Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky............................................................. do 12. 05. 2017

Štátne skúšky*............ .................................................................... 22. 05. 2017 – 02. 06. 2017

Promócie ..............................................................................................................  jún - júl 2017

Letný semester pre končiacich študentov – II. termín

Výučba (13 týždňov)................... .................................................... 13. 02. 2017 – 12. 05. 2017

Prázdniny ........................................................................................ 13. 04. 2017 – 18. 04. 2017

Skúšobné obdobie ........... ...............................................................15. 05. 2017 – 30. 06. 2017

Odovzdanie indexov na študijné oddelenie ...................................................... do 07. 07. 2017

Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)......................................... do 07. 07. 2017

Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky............................................................. do 07. 07. 2017

Štátne skúšky* .................................................................................10. 08. 2017 – 18. 08. 2017

Štátne skúšky**** - opravný termín ............................................... 21. 08. 2017– 25. 08. 2017

Promócie ........................................................................................................... október 2017**

Magisterské štúdium

Zimný semester akademického roka 2016/2017

Zápis na štúdium

Elektronický predzápis študentov do ďalších rokov štúdia........................................... jún 2016

Zápis študentov do ďalších rokov štúdia .......................................................... september 2016

Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017 ........................................... 26. 09. 2016

Zimný semester pre nekončiacich študentov

Výučba (13 týždňov) ....................................................................... 27. 09. 2016 – 21. 12. 2016

Prázdniny ........................................................................................ 22. 12. 2016 – 03. 01. 2017

Skúšobné obdobie ............................................ ............................. 04. 01. 2017 – 10. 02. 2017

Zimný semester pre končiacich študentov

Výučba (10 týždňov) ....................................................................... 27. 09. 2016 – 02. 12. 2016

Skúšobné obdobie pre končiacich študentov. ................................ 05. 12. 2016 – 20. 12. 2016

Odovzdanie indexov na študijné oddelenie. ..................................................... do 21. 12. 2016

Odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku. ........................................................... do 21. 12. 2016

Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)......................................... do 21. 12. 2016

Štátne skúšky* ................................................................................ 16. 01. 2017 – 27. 01. 2017

Promócie ....................................................................................................... 1. – 2. marca 2017

Letný semester akademického roka 2016/2017

Letný semester pre nekončiacich študentov

Výučba (13 týždňov) ....................................................................... 13. 02. 2017 – 12. 05. 2017

Prázdniny ........................................................................................ 13. 04. 2017 – 18. 04. 2017

Skúšobné obdobie .......................................................................... 15. 05. 2017 – 30. 06. 2017

Letné prázdniny .............................................................................. 01. 07. 2017 – 31. 08. 2017

Letný semester pre končiacich študentov

Výučba (9 týždňov).......................................................................... 13. 02. 2017 – 12. 04. 2017

Prázdniny ........................................................................................ 13. 04. 2017 – 18. 04. 2017

Skúšobné obdobie ........... .............................................................. 24. 04. 2017 – 12. 05. 2017

Odovzdanie indexov na študijné oddelenie ...................................................... do 12. 05. 2017

Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)......................................... do 19. 04. 2017

Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky............................................................. do 12. 05. 2017

Štátne skúšky*................................................................................. 22. 05. 2017 – 02. 06. 2017

Promócie ............................................................................................................... jún - júl 2017

Letný semester pre končiacich študentov – II. termín – opravný termín

Výučba (9 týždňov).......................................................................... 13. 02. 2017 – 12. 04. 2017

Prázdniny ........................................................................................ 13. 04. 2017 – 18. 04. 2017

Skúšobné obdobie ........... .............................................................. 24. 04. 2017 – 12. 05. 2017

Odovzdanie indexov na študijné oddelenie ...................................................... do 12. 05. 2017

Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)......................................... do 19. 04. 2017

Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky............................................................. do 12. 05. 2017

Štátne skúšky* .................................................................................15. 08. 2017 – 25. 08. 2017

Promócie ........................................................................................................... október 2017**

Doktorandské štúdium

Zimný semester akademického roka 2016/2017

Zápis na štúdium

Zápis študentov do 1. roka štúdia  ................................................................... september 2016

Zápis študentov do ďalších rokov štúdia ***...................................................  september 2016

Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017 ........................................... 26. 09. 2016

Odovzdanie individuálneho študijného plánu na OAČ....................................... do 30. 09. 2016

Prázdniny  zimné.............................................................................. 22. 12. 2016 – 03. 01. 2017

Dizertačná skúška - 1. termín

Plánovaný termín dizertačnej skúšky..................................................................... február 2017

Termín odovzdania projektov k DzS................................................................... do 13. 01. 2017

Obhajoba dizertačnej práce - 1. termín

Termín obhajoby dizertačnej práce....................................................................... február 2017

Termín katedrovej obhajoby.................................................................... január – február 2017

Termín odovzdania dizertačnej práce(CRZP)....................................................  do 09. 01. 2017

Letný semester akademického roka 2016/2017

Zápis na štúdium

Zápis študentov do ďalších rokov štúdia ***.................................. 01. 02. 2017 – 15. 02. 2017

Prázdniny jarné................................................................................ 13. 04. 2017 – 18. 04. 2017

Prázdniny letné ............................................................................... 01. 07. 2017 – 31. 08. 2017

Dizertačná skúška -  2. termín

Plánovaný termín dizertačnej skúšky........................................................................... máj 2017

Termín odovzdania projektov k DzS................................................................... do 28. 04. 2017

Obhajoba dizertačnej práce -  2. termín

Termín obhajoby dizertačnej práce ........................................................................ august 2017

Termín katedrovej obhajoby ............................................................................. apríl - máj 2017

Termín odovzdania dizertačnej práce(CRZP).....................................................  do 30. 06. 2017

Promócie ........................................................................................................... október 2017**

*Termíny štátnych skúšok v jednotlivých študijných programoch v letných termínoch

 vyhlásia dekani fakúlt povinne na začiatku akademického roka, najneskôr do 15. októbra 2016.

**Termín promócií pre študentov Bc., Mgr. a PhD. štúdia, ktorí vykonajú štátnu skúšku

v auguste a pre absolventov rigorózneho konania.

***Študent je povinný si priniesť a odovzdať ročné  hodnotenie doktoranda, inak nemôže byť zapísaný do vyššieho roka štúdia.

 ****Pre Bc. študentov,  ktorí nevykonali štátnu skúšku v augustovom termíne a obhájili

záverečnú prácu. Termín môže vyhlásiť dekan fakulty.

CRZP – Centrálny register záverečných prác - tri dni pre štátnou skúškou je študent povinný

odovzdať certifikát originality ZP

Materiál prerokovalo kolégium  rektora UCM v Trnave dňa 8. septembra  2015.

Harmonogram štúdia na akademický rok 2016/2017 bude zverejnený dňa 9. septembra 2015.

 Trnava 9. septembra 2015                             Dr. h. c.  doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof.

                                                                                                             rektor     

Harmonogram štúdia 2016/2017

harmonogram_studia_2016_2017.rtf  –  129,3 KB