Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Prijímacie konanie - termíny

PRIJÍMACIE KONANIE na akademický rok 2017/2018

Termín konania prijímacej skúšky na Bc. stupeň štúdia: jún 2017 

15.-16.6.2017     Fyzioterapia
15.-16.6.2017     Rádiologická technika
Každý uchádzač dostane pozvánku poštou, kde bude upresnený čas prijímacích pohovorov.
18. 9. 2017 -náhradný termín - možno oň požiadať písomne zo zdravotných, osobných a iných dôvodov (tento termín je určený iba pre uchádzačov, ktorí si podali prihlášku v riadnom termíne, t.j. do 30.4.2017 a nemohli sa dostaviť na prijímacie konanie v dňoch 15.-16.6.217, samozrejme o tom písomne informovali študijnú referentku v Trnave).

Prijímacie konanie 15.6. a 16.6.2017
Touto cestou žiadame všetkých uchádzačov, ktorí nestihli do 9.6.2017 poslať overené kópie maturitného vysvedčenia a koncoročného vysvedčenia, aby tieto doklady priniesli overené na matrike, alebo od notára osobne na prijímacie skúšky, ktoré sa konajú 15.6. a 16.6.2017.