Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Piatok, 21.07.2017

Kontrola hodnotení v systéme AIS

Žiadame všetkých študentov IFBLR, aby si skontrolovali  zapísané hodnotenia  predmetov v AIS, nakoľko prebieha kontrola štúdia podľa Študijného poriadku UCM.

§ 16

Kontrolné etapy štúdia

1) Študent pri realizácii práva na voľbu vlastného tempa štúdia musí na pokračovanie v ďalšej časti štúdia získať:

a) na konci prvého semestra štúdia minimálne 8 kreditov, pokiaľ dekan fakulty alebo rektor UCM v prípade univerzitných študijných programov do začiatku akademického roka nerozhodne inak,

b) po absolvovaní prvého roka štúdia  v dennej forme štúdia minimálne 40 kreditov, v externej forme štúdia minimálne 30 kreditov,

c) za každé ďalšie dva po sebe nasledujúce semestre štúdia v dennej forme štúdia v súčte 40 kreditov, v externej forme štúdia v súčte 30 kreditov.

2)Študent splnil podmienky na pokračovanie v štúdiu, ak:

a) splnil podmienky kontrolných etáp štúdia,

b) získal kredity za predmety, ktoré mal zapísané druhý raz,

c) neprekročí v ďalšom období, na ktoré sa zapisuje, povolenú dĺžku štúdia.

V prípade, že študent nemá zapísané hodnotenie v AIS a predmety má vykonané, nech okamžite kontaktuje konkrétneho vyučujúceho daného predmetu.

Vložil:  Andrea Pristachová