Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Institute of Physiotherapy, Balneology and Medical Rehabilitation

Meniny má:
Štefánia
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Záverečné skúšky

Na základe rozhodnutia vedenia IFBLR vám dávame do pozornosti pokyny ku štátnym skúškam, ktoré budú prebiehať v termíne 10.8.-31.8.2020 (presný rozpis termínov a zoznamov bude zverejnený počas mesiaca júl ):

Pokyny pre opravný termín ŠS

1) Študenti, ktorí v auguste absolvujú opravný termín ŠS odovzdávajú iba podpísanú prihlášku  na štátnu skúšku ( podpis školiteľa nie je potrebný) a to poštou najneskôr do 30.6. na adresu  

UCM-IFBLR
Nám. J Herdu 2
91701 Trnava

Pokyny pre riadny termín ŠS

1) bakalárske (magisterské) záverečné práce je študent povinný nahrať do systému AIS najneskôr do 30.6.2020. Práca sa tento rok nebude odovzdávať v tlačenej pevnej väzbe. Povinnosťou študenta je doručiť svoju záverečnú prácu vo formáte PDF mailom svojmu školiteľovi ako aj oponentovi - najneskôr do 30.6.2020. Nakoľko nebudú k dispozícii práce v tlačenej podobe, povinnosťou študenta je v deň teoretickej štátnej skúšky priniesť vlastnú verziu bakalárskej/diplomovej práce (stačí rýchloväzba, poprípade hrebeňová väzba). Tieto práce Vám po skončení skúšky budú odovzdané späť.

2) Analytický list ( tlačivo je dostupné tu https://ifblr.ucm.sk/sk/zaverecne-skusky/), spolu s CD-nosičom je študent povinný odovzdať v deň konania praktickej skúšky v knižnici IFBLR. Najneskôr v deň konania praktickej skúšky je študent povinný vysporiadať si záväzky v knižnici IFBLR (ak nejaké má - výpožičky, upomienky,.....). Bez vysporiadania záväzkov knižnice IFBLR nebude môcť študent absolvovať štátne skúšky.

3) Licenčné zmluvy (každú v dvoch podpísaných kópiách, zopnuté alebo tlačené obojstranne, spolu s doplneným menom rektora) a kontrolu originality tak isto odovzdáte v deň konania teoretickej štátnej skúšky tajomníkovi príslušnej štátnicovej komisie.

4) Praktické štátne skúšky FYTE budú vzhľadom na súčasnú situáciu prebiehať výlučne v priestoroch IFBLR, Rázusova 14, Piešťany. Namiesto pacienta si bude každý študent losovať okruh, z ktorého bude ďalej komisiou preskúšavaný. Okruhy na štátne skúšky Vám boli zasielané vedúcou katedry fyzioterapie, doc. Žiakovou na ročníkové e-maily. Na praktické štátne skúšky je študent povinný sa dostaviť v bielom oblečení (prizliekať sa budete môcť pred začiatkom štátnej skúšky).

5) Praktické štátne skúšky RATE sa budú vzhľadom na súčasnú situáciu prebiehať výlučne v priestoroch IFBLR, Rázusova 14, Piešťany. Ak budete mať v systéme AIS zapísané všetky hodnotenia predmetov za celý akademický rok 2019/20, treba tento výpis známok za AR 2019/20 vytlačiť, podpísať a spolu s podpísanou prihláškou na štátnu skúšku zaslať POŠTOU na adresu:
UCM-IFBLR
Nám. J Herdu 2
91701 Trnava

najneskôr do 30.6. (vrátane) - neuzatvárate sa na študijnom oddelení fyzicky, ale všetky potrebné materiály zasielate poštou. Na základe Vašej prihlášky vás dr. Vulganová prihlási na štátne skúšky, t.j. bez prihlášky a podpísaného výpisu známok na štátne skúšky NEBUDETE PRIHLÁSENÍ !!! .

Ak si potrebujete prevziať zadanie k bakalárskej/diplomovej práci,  kontaktujte e-mailom dr. Vulganovú (katarina.vulganova(zav.)ucm.sk). Preskenované zadanie vám e-mailom pošle naspäť. V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte dr. Vulganovú .

Rozpis ŠS-RATE

rozpis_statnice_2020_kom_rate_august.pdf  –  475,6 KB

Rozpis ŠS- Mgr. FYTE-komisia 2

rozpis_statnice_2020_kom_2_mgr_August.pdf  –  474,8 KB

Rozpis ŠS-Bc. FYTE-komisia 2

rozpis_statnice_2020_kom_2_august_fyte.pdf  –  477,7 KB

Rozpis ŠS-Bc. FYTE-komisia 1

rozpis_statnice_2020_kom_1_august_fyte.pdf  –  486,0 KB

Balneológia a fyzikálna liečba-Bc. stupeň

Balneológia a fyzikálna liečba.pdf  –  207,9 KB

Fyzioterapia (neurofyziológia a kineziológia)-Bc. stupeň

Fyzioterapia (neurofyziológia a kineziológia) (1).pdf  –  203,5 KB

Liečebná rehabilitácia a fyzioterapia-Bc. stupeň

Liečebná rehabilitácia a fyzioterpia.pdf  –  210,1 KB

Záverečná ústna štátna skúška-Mgr. stupeň

otazky_mgr_statnice.pdf  –  85,3 KB

Otázky k ŠZMS

Otázky k ŠZMS.pdf  –  366,9 KB

Praktická rádiológia

Praktická rádiológia.docx  –  14,5 KB

CD-nosic_VZOR.pdf

cd nosič.png  –  231,5 KB

Analytický list k ZP.docx

Analytický list k ZP.docx  –  11,9 KB