Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Institute of Physiotherapy, Balneology and Medical Rehabilitation

Meniny majú:
Dominik, Dominika
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Vedenie IFBLR

Kolégium riaditeľa

MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH
riaditeľ IFBLR
033/55 65 731
juraj.stofkojohn(zav.)doeucm.sk

doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD.
zástupca riaditeľa pre rozvoj
vedúca Katedry klinických disciplín(poverená vedením)
štatutárny zástupca riaditeľa
033/ 55 65 734
zuzana.popracova(zav.)ucm.sk


doc. PhDr. Elena Žiaková,  PhD.
zástupca riaditeľa pre vedu a kvalitu
vedúca Katedry fyzioterapie(poverená vedením)
vedúci pedagóg pre praktickú výučbu ŠP fyzioterapia
033/55 65 734
elena.ziakovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Jana Koišová, PhD. 
zástupca riaditeľa pre vonkajšie vzťahy
vedúca Katedry odbornej prípravy(poverená vedením)
033/55 65 734
jana.koisova(zav.)ucm.sk

RNDr. Katarína Vulganová, PhD.
zástupca riaditeľa pre vzdelávanie
033/55 65 721
katarina.vulganova(zav.)ucm.sk

PhDr. Andrea Pristachová, MBA
tajomníčka IFBLR
033/ 55 65 723
andrea.pristachovajohn(zav.)doeucm.sk 

MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D. MPH. EBIR
vedúci Katedry rádiológie(poverený vedením)
andrej.klepanecjohn(zav.)doeucm.sk

Bc. Soňa Liptáková
vedúci pedagóg pre praktickú výučbu ŠP rádiologická technika
sona.liptakovajohn(zav.)doeucm.sk

Kancelária riaditeľa

Mgr. Mgr. Gabriela Kotyrová Štefániková, PhD.
projektový manažér
gabriela.kotyrova(zav.)ucm.sk

Mgr. Eva Miháliková
asistent riaditeľa
033/ 55 65 731
eva.mihalikovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Monika Pápežová
asistent vedúcich katedier
033/55 65 721
monika.papezovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Vanesa Bacúšanová
asistent vedúcich katedier
asistent pre styk s verejnosťou
033/55 65 721
vanesa.bacusanovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Ingrid Vidová, MBA
referent knižnice
033/55 65 733
ingrid.vidovajohn(zav.)doeucm.sk

KOMISIE

KOMISIE 9_2019-1.docx  –  13,0 KB