Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Sylaby predmetov- externé štúdium

__Bakalársky stupeň štúdia__

1.rok štúdia

Anatómia, histológia a embryológia I.

Anatómia, histológia a embryológia I..doc  –  164,0 KB

Anatómia, histológia a embryológia II.

Anatómia, histológia a embryológia II..doc  –  165,0 KB

Anglický jazyk I.

Anglický jazyk I.(1).doc  –  170,0 KB

Anglický jazyk II.

Anglický jazyk II.(1).doc  –  169,0 KB

Fyzika a Biofyzika

Fyzika a biofyzika.docx  –  95,0 KB

Diagnostika a terapia funkčných porúch I.

Diagnostika a terapia funkčných porúch I.(1).doc  –  173,5 KB

Dietológia a výživa

Dietológia a výživa.doc  –  163,0 KB

Fyziológia a patologická fyziológia

Fyziológia a patologická fyziológia.doc  –  171,5 KB

Chémia a biochémia

Chémia a biochémia.doc  –  168,0 KB

Informatika a výpočtová technika

Informatika a výpočtová technika.doc  –  156,5 KB

Komunikácia s chorým I.

Komunikácia s chorým I..doc  –  169,5 KB

Komunikácia s chorým II.

Komunikácia s chorým II..doc  –  168,0 KB

Konverzácia v anglickom jazyku I.

Konverzácia v anglickom jazyku I..doc  –  163,5 KB

Konverzácia v anglickom jazyku II.

Konverzácia v anglickom jazyku II..doc  –  164,5 KB

Konverzácia v nemeckom jazyku I.

Konverzácia v nemeckom jazyku I..doc  –  159,0 KB

Konverzácia v nemeckom jazyku II.

Konverzácia v nemeckom jazyku II..doc  –  160,5 KB

Latinský jazyk I.

Latinský jazyk I..doc  –  160,0 KB

Latinský jazyk II.

Latinský jazyk II.doc  –  159,5 KB

Manažment v zdravotníctve

Manažment v zdravotníctve.doc  –  159,0 KB

Mikrobiológia a epidemiológia I.

Mikrobiológia a epidemiológia I..doc  –  162,0 KB

Mikrobiológia a epidemiológia II.

Mikrobiológia a epidemiológia II..doc  –  162,0 KB

Nemecký jazyk I.

Nemecký jazyk I..doc  –  166,0 KB

Nemecký jazyk II.

Nemecký jazyk II..doc  –  165,5 KB

odborná prax I.

odborná prax I.doc  –  159,0 KB

Propedeutika telesnej výchovy

Propedeutika telesnej výchovy.doc  –  171,0 KB

Propedeutika vo fyzioterapii I.

Propedeutika vo fyzioterapii I..doc  –  158,5 KB

Prvá pomoc

Prvá pomoc.doc  –  168,5 KB

Psychológia I.

Psychológia I..doc  –  175,0 KB

Psychológia II.

Psychológia II..doc  –  174,5 KB

Sociálna a prac.rehabilitácia

Sociálna a prac.rehab.doc  –  174,5 KB

Spracovávanie ved.informácií

Spacovávanie ved.informácií.doc  –  169,5 KB

Športové sústredenie

Športové sústredenie.doc  –  169,5 KB

Telesná výchova I.

Telesná výchova I..doc  –  160,5 KB

Vyšetrovacie a diagnostické metódy vo fyzioterapii I.

Vyšetrovacie a diagnostické metódy vo fyzioterapii I..doc  –  172,0 KB

základy vedeckej práce

základy vedeckej práce.doc  –  174,0 KB

2.rok štúdia

Anglický jazyk III.

Anglický jazyk III..doc  –  170,0 KB

Anglický jazyk IV.

Anglický jazyk IV..doc  –  169,5 KB

Diagnostika a terapia funkčných porúch II.

Diagnostika a terapia funkčných porúch II.(1)(1).doc  –  178,0 KB

Farmakológia

Farmakológia.doc  –  156,0 KB

Funkčná anatómia pohybového systému

Funkčná anatómia pohybového systému.doc  –  169,0 KB

Fyzikálna terapia I.

Fyzikálna terapia I..doc  –  162,0 KB

Fyzikálna terapia II.

Fyzikálna terapia II.doc  –  162,0 KB

Fyzioterapia I.

Fyzioterapia I..doc  –  157,5 KB

Fyzioterapia v chirurgii a traumatológii I.

Fyzioterapia v chirurgii a traumatológii I.doc  –  172,0 KB

Fyzioterapia v chirurgii a traumatológii II.

Fyzioterapia v chirurgii a traumatológii II.doc  –  169,5 KB

Fyzioterapia v neurológii I.

Fyzioterapia v neurológii I..doc  –  173,0 KB

Fyzioterapia v neurológii II.

Fyzioterapia v neurológii II..doc  –  173,0 KB

Hipoterapeutické sústredenie

Hipoterapeutické sústredenie.doc  –  156,5 KB

Kineziológia a patokineziológia

Kineziológia a patokineziológia.doc  –  160,0 KB

Konverzácia v anglickom jazyku III.

Konverzácia v anglickom jazyku III..doc  –  165,0 KB

Konverzácia v anglickom jazyku IV.

Konverzácia v anglickom jazyku IV..doc  –  165,5 KB

Konverzácia v nemeckom jazyku III.

Konverzácia v nemeckom jazyku III..doc  –  161,0 KB

Konverzácia v nemeckom jazyku IV.

Konverzácia v nemeckom jazyku IV..doc  –  161,5 KB

Liečebná rehabilitácia I.

Liečebná rehabilitácia I.doc  –  158,5 KB

Nemecký jazyk III.

Nemecký jazyk III..doc  –  166,0 KB

Nemecký jazyk IV.

Nemecký jazyk IV..doc  –  165,0 KB

odborná prax II.

odborná prax II..doc  –  159,5 KB

Patologická anatómia

Patologická anatómia.doc  –  162,0 KB

Profesijná etika

Profesijná etika.doc  –  159,5 KB

Propedeutika vo fyzioterapii II.

Propedeutika vo FT II. E.doc  –  157,5 KB

Propedeutika vo fyzioterapii III.

Propedeutika vo fyzioterapii III..doc  –  158,5 KB

Psychológia III.

Psychológia III..doc  –  173,5 KB

Psychoterapia

Psychoterapia.doc  –  171,5 KB

Športová masáž

Športová masáž.doc  –  170,0 KB

Telesná výchova II.

Telesná výchova II..doc  –  162,0 KB

Telesná výchova III.

Telesná výchova III..doc  –  163,0 KB

Telovýchovné lekárstvo

Telovýchovné lekárstvo.doc  –  161,5 KB

Vyšetrovacie a diagnostické metódy vo fyzioterapii II.

Vyšetrovacie a diagnostické metódy vo fyzioterapii II. E.doc  –  173,5 KB

Základy algeziológie

Základy algeziológie.doc  –  171,0 KB

3.rok štúdia

Balneológia a fyziatria I.

Balneológia a fyziatria I..doc  –  158,5 KB

Fyzikálna terapia III.

Fyzikálna terapia III.doc  –  165,0 KB

fyzioterapia II.

fyzioterapia II.doc  –  171,5 KB

fyzioterapia III.

fyzioterapia III.doc  –  170,5 KB

Fyzioterapia v neurológii III.

Fyzioterapia v neurológii III..doc  –  162,0 KB

Fyzioterapia v ortopédii

Fyzioterapia v ortopédii.doc  –  172,0 KB

Fyzioterapia v pediatrii

Fyzioterapia v pediatrii.doc  –  157,0 KB

Fyzioterapia v pôrodníctve

Fyzioterapia v pôrodníctve.doc  –  170,5 KB

Fyzioterapia vo vnútornom lekárstve I.

Fyzioterapia vo vnútornom lekárstve I..doc  –  156,5 KB

Fyzioterapia vo vnútornom lekárstve II.

Fyzioterapia vo vnútornom lekárstve II..doc  –  157,0 KB

Liečebná rehabilitácia II.

Liečebná rehabilitácia II..doc  –  161,5 KB

Liečebná rehabilitácia III.

Liečebná rehabilitácia III..doc  –  161,5 KB

odborná prax III.

odborná prax III.doc  –  160,0 KB

Protetika a ortotika

Protetika a ortotika.doc  –  169,5 KB

relaxačné techniky

relaxačné techniky.doc  –  159,5 KB

Seminár k bakalárskej práci

Seminár k bakalárskej práci.doc  –  158,5 KB

Špeciálna pedagogika

Špeciálna pedagogika.doc  –  169,0 KB

šport telesne postihnutých

šport telesne postihnutých.doc  –  163,5 KB

4.rok štúdia

Balneológia a fyziatria II.

Balneológia a fyziatria II..doc  –  160,0 KB

Fyzioterapia IV.

Fyzioterapia IV.doc  –  159,0 KB

Fyzioterapia v psychiatrii

Fyzioterapia v psychiatrii.doc  –  157,0 KB

Fyzioterapia V.

Fyzioterapia V.doc  –  160,0 KB

Fyzioterapia vo vnútornom lekárstve III.

Fyzioterapia vo vnútornom lekárstve III..doc  –  163,0 KB

Liečebná rehabilitácia IV.

Liečebná rehabilitácia IV..doc  –  159,0 KB

Liečebná rehabilitácia V.

Liečebná rehabilitácia V..doc  –  161,5 KB

masáže

masáže.doc  –  159,5 KB

odborná prax IV.

odborná prax IV..doc  –  160,0 KB

Základy práva a med.právo

Základy práva a med.právo.doc  –  165,0 KB