Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Oznam

Vážení študenti, knižnica FZV bude otvorená v pondelok 26. októbra v čase úradných hodín. 

Štvrtok, 22.10.2020Nová

Akademický senát

Dňa 24. novembra 2020 v čase od 8:00 do 16:00 sa budú konať voľby do zamestnaneckej ako aj študentskej časti Akademického senátu Fakulty zdravotníckych vied, zároveň sa budú konať voľby do Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v prípade, že nebude predĺžený Núdzový stav na Slovensku. Návrhy kandidátov musia byť v zmysle Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty zdravotníckych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Streda, 21.10.2020Nová

Letná univerziáda SR

V dňoch 5.-8. 10.2020 sa v Žiline uskutočnila Letná univerziáda SR. Toto športové podujatie reprezentovala aj naša Fakulta zdravotníckych vied, ktorú zastupovali študenti 3. ročníka fyzioterapie.     

Pondelok, 12.10.2020

Kondášove dni

Fakulta zdravotníckych vied UCM (FZV UCM) spolu s Filozofickou fakultou UCM (FF UCM) organizovali pri príležitosti nedožitých 90. narodenín významného slovenského klinického psychológa prof. PhDr. Ondreja Kondáša, DrSc., slávnostnú pracovnú schôdzu Kondášove dni 2020, ktorá sa uskutočnila v dňoch 27.-28. septembra 2020 v Nižnej Kamenici a v Herľanoch.

Pondelok, 12.10.2020

Oznam-dištančná výučba+prax

Vážení študenti, v nasledujúcom odkaze nájdete pokyny k dištančnej výučbe platnej od 12.10.2020 https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/2644/. Praktická výučba a výučba, kde sú študenti delení na krúžky prebieha prezenčne podľa rozpisu.
Odporúčame vám, aby ste ohľadom dištančnej výučby jednotlivých predmetov kontaktovali príslušných pedagógov.   

Štvrtok, 08.10.2020

Ako sa prihlásiť na "multitests.online"

Poučenie študentov:

Zadáte cez internet „multitests.online“.
Zobrazí sa „Spustenie testu“.
Zadáte Kód testu (pošle vyučujúci).
Zadáte svoje Meno, Priezvisko, Osobné číslo (posledné 4 čísla z ISIC, ak ho nemáte pri sebe, potom deň narodenia vo forme „DDMM“ bez roka). Do budúcnosti budeme trvať na číslo z ISIC kvôli lepšej identifikácii.
Kliknutím „Spustiť“ – sa objaví prvá otázka a môžete test vyplňovať, súčasne sa spustí aj odpočítavanie času – ukazuje minúty+sekundy, ktoré Vám zostávajú.
Označíte len správnu odpoveď v štvorčeku napravo, nesprávne nevyplňujete.
V prípade testov „multichoice“ môžu byť všetky odpovede správne, nesprávne, alebo len niektoré z nich správne.

Ak neviete niektorú otázku, môžete ju preskočiť a vrátiť k nej neskôr. Ku každej otázke sa môžete vrátiť a opraviť ju.
Po skončení testu pred časovým limitom kliknite na „Ukončiť test“.
Na záver kliknite „OK“.

Štvrtok, 08.10.2020

OZNAM PRE ŠTUDENTOV RATE

Vážení študenti, z rozhodnutia regionálneho hygienika RÚVZ je praktická výučba RATE až do odvolania zrušená

Štvrtok, 08.10.2020

Projekt INTERREG

V rámci projektu Interreg 304011P714 - Stabilita trupu v prevencii bolesti chrbta boli posudzované nervovosvalové funkcie zdravotníckych pracovníkov NURCHU a ADELI Medical Center v Piešťanoch. Hlavným cezhraničným partnerom projektu je Fakulta sportových studií Univerzity Palackého v Olomouci.

Utorok, 29.09.2020

Rozvrhy na AR 2020/2021

Važení študenti, rozvrhy na zimný semester AR 2020/2021 pre FYTE a RATE nájdete tu. Prosíme o priebežnú kontrolu rozvrhov, nakoľko môže dôjsť k zmenám. Rozpis praxe a krúžky pre FYTE a RATE nájdete tu.  

Štvrtok, 17.09.2020

Prolongácia a vydávanie nových študentských preukazov ISIC

https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/2593/

Streda, 16.09.2020