Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

2. kolo prijímacieho konania - profesijne orientovaný ŠP Fyzioterapia ( externá forma štúdia)

Termín podania prihlášky : do 25. septembra 2020
Prijímacie konanie- podmienky

Rigorózne konanie-PhDr.

Termín podania prihlášky: do 30. septembra 2020
Prijímacie konanie PhDr.

Špecializačné štúdium : Ergoterapia

Termín podania prihlášky : do 25. septembra 2020
ŠP Ergoterapia  

OZNAM PRE ŠTUDENTOV RATE

Výuka (teoretická) vo Fakultnej nemocnici Trnava je do 30.9.2020 zrušená. Študenti budú kontaktovaní vyučujúcimi o náhrade a priebehu online výuky. Výuka (teoretická) v budove Rázusova 14, Piešťany bude prebiehať podľa rozvrhu.

Pondelok, 21.09.2020Nová

Rozvrhy na AR 2020/2021

Važení študenti, rozvrhy na zimný semester AR 2020/2021 pre FYTE a RATE nájdete tu. Prosíme o priebežnú kontrolu rozvrhov, nakoľko môže dôjsť k zmenám. Rozpis praxe a krúžky pre FYTE a RATE nájdete tu.  

Štvrtok, 17.09.2020

Prolongácia a vydávanie nových študentských preukazov ISIC

https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/2593/

Streda, 16.09.2020

Ubytovanie pre študentov 1. ročníka na AR 2020/2021

Vážení študenti,pridelené ubytovanie pre študentov 1. ročníka na AR 2020/2021 nájdete tu

Streda, 26.08.2020

Vydávanie diplomov pre absolventov

Diplomy pre absolventov štátnych skúšok AR 2019/20 IFBLR sú pripravené na vyzdvihnutie na Organizačnom oddelení u PhDr. Polakovičovej – po písomnej dohode emailom (jana.polakovicovajohn(zav.)doeucm.sk) – v budove UCM, nám. J.Herdu 2, Trnava, 1. poschodie, č. dverí 110.

Zodpovedná osoba: Organizačné oddelenie UCM

Štvrtok, 20.08.2020

Pracovné stretnutie v Sanatoria Klimkovice za účelom riešenia projektu FPPV-66-2020

V rámci medzinárodnej spolupráce so Sanatoria Klimkovice sa dňa 16.-17.07.2020 uskutočnilo pracovné stretnutie v Čechách. Témou rokovania bolo riešenie projektu FPPV-66-2020 Fyzioterapeutická intervencia zameraná na motorické funkcie hornej končatiny u pacientov po cievnej mozgovej príhode s účasťou študentov IFBLR. 

Utorok, 21.07.2020

Slávnostné odovzdávanie diplomov absolventom IFBLR

Dňa 30. júna sa na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trrnave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie diplomov absolventom bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch.  

Pondelok, 20.07.2020