Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Virtuálna prehliadka priestorov pre uchádzačov IFBLR

Pozrite si priestory IFBLR na Rázusovej ulici v Piešťanoch prostredníctvom našej virtuálnej prehliadky 

https://ifblr.ucm.sk/sk/virtualna-prehliadka/ 

2% z daní

Venujte nám aj v tomto roku 2 percentá z daní !

Pre viac informácií kliknite na odkaz uvedený nižšie: 

http://ifblr.ucm.sk/sk/2-z-dani/

Dôležitý oznam

Vážení študenti, 

kontaktná výučba v AR 2019/2020 je od 30. marca až do odvolania prerušená. Informácie týkajúce sa úpravy harmonogramu štúdia, záverečných skúšok či odovzdávania záverečných prác v tomto akademickom roku nájdete tu

Piatok, 27.03.2020Nová

Pokyny k prijímaciemu konaniu-aktualizácia!

Vážení uchádzači o štúdium, oznamujeme vám, že vzhľadom na súčasnú situáciu stačí k prihláške na VŠ dokladať  úradne overené vysvedčenia ( nie je potrebné overovať ich strednou školou ).  

Streda, 25.03.2020Nová

Dôležitý oznam !

Vážení študenti,

vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu bude budova IFBLR ( vrátane kancelárie a knižnice) od 11. marca do 29. marca zatvorená. Kontaktujte nás prosím e-mailom, alebo telefonicky .

Informácie týkajúce sa štúdia a prihlášok na štúdium ( informácie pre uchádzačov o štúdium) zabezpečuje linka 0911 059 868 

Informácie týkajúce sa zazmluvnenia praktickej výučby zabezpečuje linka 0911 243 468

Zároveň sa posúva aj termín odovzdania záverečnej práce do 17. apríla 2020. Nevyzdvihnuté zadania k záverečným prácam je možné prevziať v kancelárii IFBLR od 30. marca ( končiaci študenti v AR 2019/2020).

Ďakujeme za pochopenie.   

    

Pondelok, 23.03.2020Nová

Podmienky k prijímaciemu konaniu+prípravný kurz-ZMENA !

Vážení záujemci o štúdium, 

podmienky k prijímaciemu konaniu na profesijne orientovaný bakalársky študijný program - fyzioterapia v akademickom roku  2020/2021 boli zmenené nasledovne :  NIE JE potrebné potvrdenie o posúdení zdravotnej spôsobilosti uchádzača – na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 17.3.2020. Kompletné podmienky k prijímaciemu konaniu nájdete tu

Zároveň si vám dovoľujeme oznámiť, že prípravný kurz na AR 2020/2021 bol vzhľadom k súčasnej mimoriadnej situácii zrušený. 

Streda, 18.03.2020

Predĺženie termínu podania prihlášok na štúdium !

Vážení záujemci o štúdium na IFBLR,

Vzhľadom na súčasnú situáciu sa predlžuje možnosť podávania prihlášok na IFLBR do 30.apríla 2020 ! Viac informácií nájdete tu.

Pondelok, 09.03.2020

Deň otvorených dverí-zmena

Vážení uchádzači o štúdium, 

na základe opatrení súvisiacich s prerušením výučby na UCM v Trnave podľa Príkazu rektora a prerušením výučby na stredných školách opatrením predsedu TTSK  sa Deň otvorených dverí v stredu 11. marca neuskutoční. O novom termíne Dňa otvorených dverí vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky ( pravdepodobný termín DOD bude začiatkom apríla).

Ďakujeme za pochopenie.    

Pondelok, 09.03.2020

Koronavírus: hrozba alebo panika?

Na upokojenie situácie si pozrite zaujímavé video rozhovoru s profesorom Krčmérym:  

https://www.youtube.com/watch?v=xcc73w9sXOU 

Pondelok, 09.03.2020

Valentínsky volejbalový turnaj

Vo štvrtok 13. februára sa uskutočnilo podujatie Valentínsky volejbalový turnaj. Študenti IFBLR si z turnaja odniesli krásne druhé miesto. Gratulujeme !

Fotografie nájdete tu.    

Štvrtok, 13.02.2020