Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

2% z daní

Venujte nám aj v tomto roku 2 percentá z daní !

Pre viac informácií kliknite na odkaz uvedený nižšie: 

http://ifblr.ucm.sk/sk/2-z-dani/

Oznam pre končiacich študentov RATE

Vážení končiaci študenti RATE, 

oznamujeme vám, že záverečné štátne skúšky ( teoretické aj praktické) sa budú konať v budove IFBLR na Rázusovej 14 v Piešťanoch.

Piatok, 03.04.2020

Pokyny pre končiacich študentov v AR 2019/2020

Vážení študenti,


na základe rozhodnutia vedenia IFBLR vám dávame do pozornosti pokyny ku štátnym skúškam, ktoré budú prebiehať v termíne 18.5 - 1.6.2020 (presný rozpis termínov a zoznamov bude zverejnený po 11.5):

Utorok, 31.03.2020

Dôležitý oznam !

Vážení študenti,

vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu bude budova IFBLR ( vrátane kancelárie a knižnice) od 11. marca až do odvolania zatvorená. Kontaktujte nás prosím e-mailom, alebo telefonicky .

Informácie týkajúce sa štúdia a prihlášok na štúdium ( informácie pre uchádzačov o štúdium) zabezpečuje linka 0911 059 868 

Informácie týkajúce sa zazmluvnenia praktickej výučby zabezpečuje linka 0911 243 468

Ďakujeme za pochopenie.   

    

Pondelok, 30.03.2020

Dôležitý oznam

Vážení študenti, 

kontaktná výučba v AR 2019/2020 je od 30. marca až do odvolania prerušená. Informácie týkajúce sa úpravy harmonogramu štúdia, záverečných skúšok či odovzdávania záverečných prác v tomto akademickom roku nájdete tu

Piatok, 27.03.2020

Pokyny k prijímaciemu konaniu-aktualizácia!

Vážení uchádzači o štúdium, oznamujeme vám, že vzhľadom na súčasnú situáciu stačí k prihláške na VŠ dokladať  úradne overené vysvedčenia ( nie je potrebné overovať ich strednou školou ).  

Streda, 25.03.2020

Podmienky k prijímaciemu konaniu+prípravný kurz-ZMENA !

Vážení záujemci o štúdium, 

podmienky k prijímaciemu konaniu na profesijne orientovaný bakalársky študijný program - fyzioterapia v akademickom roku  2020/2021 boli zmenené nasledovne :  NIE JE potrebné potvrdenie o posúdení zdravotnej spôsobilosti uchádzača – na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 17.3.2020. Kompletné podmienky k prijímaciemu konaniu nájdete tu

Zároveň si vám dovoľujeme oznámiť, že prípravný kurz na AR 2020/2021 bol vzhľadom k súčasnej mimoriadnej situácii zrušený. 

Streda, 18.03.2020

Predĺženie termínu podania prihlášok na štúdium !

Vážení záujemci o štúdium na IFBLR,

Vzhľadom na súčasnú situáciu sa predlžuje možnosť podávania prihlášok na IFLBR do 30.apríla 2020 ! Viac informácií nájdete tu.

Pondelok, 09.03.2020

Deň otvorených dverí-zmena

Vážení uchádzači o štúdium, 

na základe opatrení súvisiacich s prerušením výučby na UCM v Trnave podľa Príkazu rektora a prerušením výučby na stredných školách opatrením predsedu TTSK  sa Deň otvorených dverí v stredu 11. marca neuskutoční. O novom termíne Dňa otvorených dverí vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky ( pravdepodobný termín DOD bude začiatkom apríla).

Ďakujeme za pochopenie.    

Pondelok, 09.03.2020

Koronavírus: hrozba alebo panika?

Na upokojenie situácie si pozrite zaujímavé video rozhovoru s profesorom Krčmérym:  

https://www.youtube.com/watch?v=xcc73w9sXOU 

Pondelok, 09.03.2020