Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Institute of Physiotherapy, Balneology and Medical Rehabilitation

Meniny má:
Konštantín
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Zamestnanci katedry

Vedúci katedry (poverený vedením)

doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD.

Konzultačné hodiny po dohode mailom : zuzana.popracova(zav.)ucm.sk

Zástupca vedúceho katedry

PhDr. Michaela Šimonová

Konzultačné hodiny po dohode mailom : michaela.simonovajohn(zav.)doeucm.sk

Vedúci pedagóg pre praktickú výučbu

doc. PhDr. Elena Žiaková,  PhD.

Konzultačné hodiny po dohode mailom : elena.ziakovajohn(zav.)doeucm.sk

Pedagógovia

prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD.

Konzultačné hodiny po dohode mailom : stefan.durdikjohn(zav.)doeucm.sk

prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.

Konzultačné hodiny po dohode mailom : stefan.galbavyjohn(zav.)doeucm.sk

prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD.

Konzultačné hodiny po dohode e-mailom : branislav.kollar(zav.)ucm.sk

prof. MUDr. Anton Gúth, CSc.

Konzultačné hodiny po dohode mailom : anton.guthjohn(zav.)doeucm.sk

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.

Konzultačné hodiny po dohode mailom : jozef.rovenskyjohn(zav.)doeucm.sk

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.

Konzultačné hodiny po dohode mailom : ludovit.gaspar(zav.)ucm.sk

PhDr. Eva Vaská, MPH

Konzultačné hodiny po dohode mailom : eva.vaska(zav.)ucm.sk

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.

Konzultačné hodiny po dohode mailom : andrea.botikovajohn(zav.)doeucm.sk

doc. MUDr. Jozef Lukáč, CsC.

Konzultačné hodiny po dohode e-mailom: jozef.lukac(zav.)ucm.sk

doc. MUDr. Martin Šimko, PhD.

Konzultačné hodiny po dohode e-mailom: martin.simko(zav.)ucm.sk

MUDr. Marián Kondáš, PhD.

Konzultačné hodiny po dohode mailom : marian.kondasjohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Mária Marková, PhD.

Konzultačné hodiny po dohode mailom : maria.markovajohn(zav.)doeucm.sk

MUDr. Ján Mašán, PhD.

Konzultačné hodiny po dohode mailom : jan.masanjohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Monika Labudová, PhD.

Konzultačné hodiny po dohode mailom : monika.labudovajohn(zav.)doeucm.sk

MUDr. Michal Palkovič, PhD.

Konzultačné hodiny po dohode mailom : michal.palkovicjohn(zav.)doeucm.sk

PaedDr. PhDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD. MHA.

Konzultačné hodiny po dohode mailom : iveta.petrikovajohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Anna Plačková, PhD.

Konzultačné hodiny po dohode mailom : anna.plackovajohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Nina Sládeková, PhD.

    Konzultačné hodiny po dohode mailom: nina.sladekova(zav.).ucm.sk

PhDr. Oľga Škachová, PhD.

MUDr. Ľudovít Pravda, CSc.

Konzultačné hodiny po dohode mailom : ludovit.pravdajohn(zav.)doeucm.sk

MUDr. Ľudovít Šalgovič, CSc.

Konzultačné hodiny po dohode mailom : ludovit.salgovicjohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Jana Koišová, PhD.

Konzultačné hodiny po dohode mailom : jana.koisovajohn(zav.)doeucm.sk

MUDr. Rudolf Blahunka

Konzultačné hodiny po dohode mailom : rudolf.blahunkajohn(zav.)doeucm.sk

MUDr. Oľga Boldišová

Konzultačné hodiny po dohode mailom : olga.boldisovajohn(zav.)doeucm.sk

PaedDr. Elena Haringová

Konzultačné hodiny po dohode mailom : elena.haringovajohn(zav.)doeucm.sk

RNDr. Ján Šmída

Konzultačné hodiny po dohode mailom : jan.smidajohn(zav.)doeucm.sk

JUDr. Viktor Hromada, MBA

Konzultačné hodiny po dohode e-mailom : viktor.hromada(zav.)ucm.sk

PhDr. Patrícia Shtin Baňárová

Konzultačné hodiny po dohode mailom : patricia.banarovajohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Eva Ďurinová

Konzultačné hodiny po dohode mailom : eva.durinovajohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Bibiana Macháčková

Konzultačné hodiny po dohode e-mailom: bibiana.machackova(zav.)ucm.sk

Mgr. Helena Farská

Konzultačné hodiny po dohode mailom : helena.farskajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Andrejka Nicak

Konzultačné hodiny po dohode mailom : andrejka.nicak(zav.)ucm.sk

PhDr. Ingrid Zambojová

Konzultačné hodiny po dohode mailom : ingrid.zambojovajohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Jana Stanová
lektor praxe

Konzultačné hodiny po dohode mailom : jana.stanova(zav.)ucm.sk

Mgr. Simona Rekemová
lektor praxe

Konzultačné hodiny po dohode mailom : simona.rekemovajohn(zav.)doeucm.sk

Externí pedagógovia

MUDr. Beáta Rybárová

MUDr. Silvia Lúčna

PhDr. Ján Riapoš, PhD.

Mgr. Ján Líška