Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Vedenie IFBLR

Kolégium riaditeľa

MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH
riaditeľ IFBLR

juraj.stofkojohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Jana Koišová, PhD. 
zástupkyňa riaditeľa pre vedecko - výskumnú činnosť a kvalitu
vedúca komisie pre vedecko-výskumnú činnosť a kvalitu
vedúca komisie pre zahraničnú spoluprácu

jana.koisova(zav.)ucm.sk

MUDr. Jozef Haring, PhD.
zástupca riaditeľa pre liečebno-rehabilitačnú starostlivosť
štatutárny zástupca riaditeľa IFBLR

jozef.haringjohn(zav.)doeucm.sk

doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc.
vedúci Katedry fyzioterapie

jozef.lukacjohn(zav.)doeucm.sk

MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D. MPH. EBIR
vedúci Katedry rádiológie

andrej.klepanecjohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Andrea Pristachová, MBA
tajomníčka IFBLR

andrea.pristachovajohn(zav.)doeucm.sk 

RNDr. Katarína Vulganová
koordinátor štúdia pre ŠP fyzioterapia a rádiologická technika

katarina.vulganova(zav.)ucm.sk

Bc. Soňa Liptáková
vedúci pedagóg pre praktickú výučbu ŠP rádiologická technika

sona.liptakovajohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Eva Vaská, MPH.
vedúci pedagóg pre praktickú výučbu ŠP fyzioterapia
vedúca komisie pre praktickú výučbu fyzioterapie

eva.vaskajohn(zav.)doeucm.sk

Kancelária riaditeľa

Mgr. Mgr. Gabriela Kotyrová Štefániková, PhD.
projektový manažér

gabriela.kotyrova(zav.)ucm.sk

Mgr. Ingrid Vidová, MBA
asistentka riaditeľa

ingrid.vidovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Monika Pápežová
asistent vedúceho katedry fyzioterapie
asistentka pedagógov fyzioterapie

monika.papezovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Vanesa Bacúšanová
asistent vedúceho katedry rádiológie
asistentka pedagógov rádiológie
asistent pre styk s verejnosťou

vanesa.bacusanovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Eva Miháliková
referent knižnice

eva.mihalikovajohn(zav.)doeucm.sk

KOMISIE

KOMISIE(1)(1).docx  –  15,2 KB