Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Institute of Physiotherapy, Balneology and Medical Rehabilitation

Meniny má:
Olympia
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Vedenie IFBLR

Kolégium riaditeľa

MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH
riaditeľ IFBLR

juraj.stofkojohn(zav.)doeucm.sk

doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD.
zástupkyňa riaditeľa pre liečebno-rehabilitačnú starostlivosť
štatutárna zástupkyňa riaditeľa
vedúca Katedry fyzioterapie

zuzana.popracova(zav.)ucm.sk

Mgr. Jana Koišová, PhD. 
zástupkyňa riaditeľa pre vedecko - výskumnú činnosť a kvalitu
vedúca komisie pre vedecko-výskumnú činnosť a kvalitu
vedúca komisie pre zahraničnú spoluprácu

jana.koisova(zav.)ucm.sk

MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D. MPH. EBIR
vedúci Katedry rádiológie

andrej.klepanecjohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Andrea Pristachová, MBA
tajomníčka IFBLR

andrea.pristachovajohn(zav.)doeucm.sk 

RNDr. Katarína Vulganová
koordinátor štúdia pre ŠP fyzioterapia a rádiologická technika

katarina.vulganova(zav.)ucm.sk

Bc. Soňa Liptáková
vedúci pedagóg pre praktickú výučbu ŠP rádiologická technika

sona.liptakovajohn(zav.)doeucm.sk


doc. PhDr. Elena Žiaková,  PhD.

vedúci pedagóg pre praktickú výučbu ŠP fyzioterapia
vedúca komisie pre praktickú výučbu fyzioterapie

elena.ziakovajohn(zav.)doeucm.sk

Kancelária riaditeľa

Mgr. Mgr. Gabriela Kotyrová Štefániková, PhD.
projektový manažér

gabriela.kotyrova(zav.)ucm.sk

Mgr. Eva Miháliková
asistent riaditeľa

eva.mihalikovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Monika Pápežová
asistent vedúceho katedry fyzioterapie
asistentka pedagógov fyzioterapie

monika.papezovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Vanesa Bacúšanová
asistent vedúceho katedry rádiológie
asistentka pedagógov rádiológie
asistent pre styk s verejnosťou

vanesa.bacusanovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Ingrid Vidová, MBA
referent knižnice

ingrid.vidovajohn(zav.)doeucm.sk

KOMISIE

KOMISIE(1)(1).docx  –  15,0 KB