Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Vedenie IFBLR

Kolégium riaditeľa

MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH
riaditeľ IFBLR

juraj.stofkojohn(zav.)doeucm.sk

PaedDr. Silvia Horváthová, MBA
zástupkyňa riaditeľa pre pedagogiku a akreditáciu
štatutárna zástupkyňa riaditeľa IFBLR
vedúca komisie pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, akreditáciu a rozvoj

silvia.horvathovajohn(zav.)doeucm.sk

doc. PhDr. Mgr. Róbert Ochaba, PhD., MPH
zástupca riaditeľa pre vedecko - výskumnú činnosť a kvalitu
vedúci komisie pre vedecko-výskumnú činnosť a kvalitu

robert.ochabajohn(zav.)doeucm.sk

MUDr. Jozef Haring, PhD.
zástupca riaditeľa pre liečebno-rehabilitačnú starostlivosť
štatutárny zástupca riaditeľa IFBLR
vedúci Katedry fyzioterapie

jozef.haringjohn(zav.)doeucm.sk

MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D. MPH. EBIR
vedúci Katedry rádiológie

andrej.klepanecjohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Andrea Pristachová, MBA
tajomníčka IFBLR

andrea.pristachovajohn(zav.)doeucm.sk 

Ing. Dušan Šalát
vedúci pedagóg pre praktickú výučbu ŠP rádiologická technika
vedúci komisie pre praktickú výučbu rádiologickej techniky

dusan.salatjohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Eva Vaská, MPH.
vedúci pedagóg pre praktickú výučbu ŠP fyzioterapia
vedúca komisie pre praktickú výučbu fyzioterapie

eva.vaskajohn(zav.)doeucm.sk

PaedDr. Ľubica Varečková
vedúca komisie pre projektový manažment a publicitu

lubica.vareckovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Jana Koišová, PhD.
vedúca komisie pre zahraničnú spoluprácu

jana.koisovajohn(zav.)doeucm.sk

Kancelária riaditeľa

Mgr. Ingrid Vidová, MBA
asistentka riaditeľa

ingrid.vidovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Monika Pápežová
asistent vedúceho katedry fyzioterapie
asistentka pedagógov fyzioterapie
prvý kontakt pre študentov 

monika.papezovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Vanesa Bacúšanová
asistent vedúceho katedry rádiológie
asistentka pedagógov rádiológie
prvý kontakt pre študentov

vanesa.bacusanovajohn(zav.)doeucm.sk

Nikoleta Uherčíková

referent pre styk s verejnosťou
projektový manažér

nikoleta.uhercikovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Eva Miháliková
referent knižnice

eva.mihalikovajohn(zav.)doeucm.sk

KOMISIE

KOMISIE.docx  –  13,0 KB