Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Vedenie IFBLR

Kolégium riaditeľa

MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH
riaditeľ IFBLR

juraj.stofkojohn(zav.)doeucm.sk

doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD.
zástupca riaditeľa pre rozvoj
vedúca Katedry klinických disciplín(poverená vedením)
štatutárny zástupca riaditeľa

zuzana.popracova(zav.)ucm.sk


doc. PhDr. Elena Žiaková,  PhD.
zástupca riaditeľa pre vedu a kvalitu
vedúca Katedry fyzioterapie(poverená vedením)
vedúci pedagóg pre praktickú výučbu ŠP fyzioterapia


elena.ziakovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Jana Koišová, PhD. 
zástupca riaditeľa pre vonkajšie vzťahy
vedúca Katedry odbornej prípravy(poverená vedením)

jana.koisova(zav.)ucm.sk

RNDr. Katarína Vulganová, PhD.
zástupca riaditeľa pre vzdelávanie

katarina.vulganova(zav.)ucm.sk

PhDr. Andrea Pristachová, MBA
tajomníčka IFBLR

andrea.pristachovajohn(zav.)doeucm.sk 

MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D. MPH. EBIR
vedúci Katedry rádiológie(poverený vedením)

andrej.klepanecjohn(zav.)doeucm.sk

Bc. Soňa Liptáková
vedúci pedagóg pre praktickú výučbu ŠP rádiologická technika

sona.liptakovajohn(zav.)doeucm.sk

Kancelária riaditeľa

Mgr. Mgr. Gabriela Kotyrová Štefániková, PhD.
projektový manažér

gabriela.kotyrova(zav.)ucm.sk

Mgr. Eva Miháliková
asistent riaditeľa

eva.mihalikovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Monika Pápežová
asistent vedúcich katedier

monika.papezovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Vanesa Bacúšanová
asistent vedúcich katedier
asistent pre styk s verejnosťou

vanesa.bacusanovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Ingrid Vidová, MBA
referent knižnice

ingrid.vidovajohn(zav.)doeucm.sk

KOMISIE

KOMISIE 9_2019-1.docx  –  14,9 KB