Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni 2017

I. INFORMÁCIA
 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM)
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM (IFBLR)
Slovenská komora fyzioterapeutov (SKF)
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. (SLK Piešťany)
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT
Sanatoria Klimkovice
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 
Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

PIEŠŤANSKÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ A BALNEOLOGICKÉ DNI

pri príležitosti
20. výročia založenia UCM v Trnave
10. ročníka Svetového dňa fyzioterapie (8. september)
 
Dátum:    12. – 13. október 2017
Miesto:   Slovenské liečebné kúpele Piešťany
 
Záštitu prevzali:
Peter PLAVČAN, minister školstva, vedy, výskumu a športu
dr. h. c. doc. Ing. Jozef MATÚŠ, CSc., mim. prof., rektor UCM
Miloš TAMAJKA, M.B.A., primátor mesta Piešťany

Tematické zameranie podujatia
Fyzioterapia a balneoterapia pri:
-     poruchy pohybového aparátu

-     vertebrogénne ochorenia

-     reumatické ochorenia s dôrazom na osteoartrózu

-     posttraumatické stavy a športová medicína

-     neuromuskulárne ochorenia

Ergoterapia a možnosti jej využitia

Podpora pohybovej aktivity obyvateľstva

Využitie pomôcok v rehabilitácii (robotika, mechanické pomôcky, taping a iné)

Varia

Podrobné informácie:
http://www.fyzioterapeutickedni.sk/
Podujatie je zaradené do hodnotenia ARS CME

Kontakt:
PaedDr. Ľubica Varečková, vedecký sekretár
Mail: piestanskednijohn(zav.)doegmail.com;                   Tel.: +421 33 7301 334
Adresa: IFBLR, Rázusova 14, 921 01 Piešťany
 
Miesto konania:
Kongresové centrum, Kúpeľný ostrov, SLK Piešťany, 921 29 Piešťany

GPS súradnice: 48.594051968, 17.848920822
 

Konferenčný jazyk: slovenčina, čeština, angličtina

Prihlásenie prednášok a posterov:

Abstrakty prednášok/posterov prosíme zaslať mailom, plné texty sú vítané.

Konečný termín: 11. september 2017

Abstrakty budú zverejnené v časopise Slovak Journal of Health Sciences.

Za akceptáciu a výber prednášok je zodpovedný Vedecký výbor konferencie.

Kongresový poplatok:

do 25.9.2017:  50 €                 od 26.9.2017:  60 €

Študenti IFBLR           10 € (v poplatku nie je zahrnutý spoločenský program)

Prví autori prednášok bez poplatku.

Bankové spojenie:           IBAN SK87 8180 0000 0070 0007 1900

BIC/SWIFT:                       SPSRSKBA

Variabilný symbol:            102017

Správa pre prijímateľa:   priezvisko a meno účastníka

Predbežný program:

Štvrtok 12. 10. 2017                             

Od 8:00                registrácia

09:30 – 10:00      slávnostné otvorenie

10:00 – 12:30      odborný program

12:30 – 13:30      obedová prestávka

13:30 – 16:00      odborný program

16:00 – 16:30      prestávka

16:30 – 18:30      odborný program

19:00 – 24:00      spoločenský večer

Piatok 13.10.2017

Od 8:30 hod.       registrácia

09:00 – 11:00      odborný program

11:00 – 11:20      prestávka

11:20 – 13:00      odborný program

13:00 – 14:00      obedová prestávka

14:00 – 15:00      posterová sekcia

15:00 – 17:00      odborný program

17:00                   ukončenie podujatia
 
Možnosti ubytovania a stravovania:
Hotely kúpeľného ostrova Grand, Splendid, Balnea Esplanade (zľava) a ďalšie.
Obedy: Hotel Splendid, cena 9,00 €.

PFD 17 prvá informácia

PFD 17 prvá informácia sk.docx  –  47,2 KB