Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Komisie

Komisia pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, akreditáciu a rozvoj 

PaedDr. Silvia Horváthová, MBA - predsedkyňa
doc. PhDr. Mgr. Róbert Ochaba, PhD. MPH
PaedDr. Iveta Petríková - Rosinová, PhD. MHA
doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.
prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
prof. MUDr. Ivana Rybár, PhD.
PhDr. Denis Marko, PhD., MBA, LL.M
PhDr. Mária Marková, PhD.
MUDr. Ján Mašán, PhD.
PhDr. Monika Labudová, PhD.
PhDr. Anna Plačková, PhD.
PhDr. Andrea Pristachová, MBA
Mgr. Patrícia  Shtin - Baňárová
Mgr. Eva Ďurinová
Mgr. Ingrid Zambojová
Mgr. Michaela Šimonová

Komisia vedecko-výskumnú činnosť a kvalitu

doc. PhDr. Mgr. Róbert Ochaba, PhD. MPH - predseda
PaedDr. Ľubica Varečková - koordinátor komisie
MUDr. Jozef Haring PhD.
PaedDr. Silvia Horváthová, MBA
PaedDr. Iveta Petríková - Rosinová, PhD. MHA
Mgr. Patrícia  Shtin - Baňárová
PhDr. Denis Marko, PhD., MBA, LL.M (referent pre kvalitu IFBLR, výkonný redaktor časopisu SJHS)
PhDr. Mária Marková, PhD.
prof. MUDr. Ivana Rybár, PhD.
prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
MUDr. Ján Mašán, PhD.
MUDr. Marián Kondáš, PhD.

Komisia pre praktickú výučbu fyzioterapie

PhDr. Eva Vaská, MPH - predsedkyňa
PaedDr. Silvia Horváthová, MBA
PhDr. Andrea Pristachová, MBA
Mgr. Eva Ďurinová
Mgr. Ingrid Zambojová
Mgr. Michaela Šimonová
PhDr. Darina Chudá
Mgr. Helena Farská
Mgr. Patrícia  Shtin - Baňárová
PhDr. Anna Plačková, PhD.

Komisia pre praktickú výučbu rádiologickej techniky

Ing. Dušan Šalát - predseda
PaedDr. Silvia Horváthová, MBA
PhDr. Andrea Pristachová, MBA
Bc. Zdenka Bittarovská
Bc. Soňa Liptáková

Komisia pre projektový manažment a publicitu

PaedDr. Ľubica Varečková - predsedkyňa
PaedDr. Silvia Horváthová, MBA
PhDr. Denis Marko, PhD., MBA, LL.M
Mgr. Jana Koišová, PhD.
RNDr. Ján Šmída
Mgr. Andrea Nicak

Komisia pre zahraničnú spoluprácu

Mgr. Jana Koišová, PhD. - predsedkyňa
PaedDr. Ľubica Varečková
PaedDr. Helena Haringová
Mgr. Andrea Nicak
PaedDr. Silvia Horváthová, MBA