Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Pridelenie ubytovania na AR 2019/2020

Milí študenti,zoznam prideleného ubytovania pre akademický rok 2019/2020 si môžete pozrieť tu

Pondelok, 20.05.2019

Prípravný kurz

Vážení uchádzači o štúdium,dňa 7. júna 2019 sa na IFBLR uskutoční prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium na IFBLR. V prípade záujmu nájdete viac informácií v tomto odkaze .

Pondelok, 20.05.2019

Rozpisy na štátne skúšky

Milí študenti,

v sekcii "záverečné skúšky" boli aktualizované rozpisy štátnicových komisií na praktické a teoretické štátne skúšky pre FYTE (Bc. aj Mgr. stupeň)  a RATE. Nájdete ich tu.

Utorok, 07.05.2019

Pokyny k štátnym záverečným skúškam

Vážení študenti,dávame vám do pozornosti pokyny pre štátne záverečné skúšky v bakalárskom a magisterskom stupni FYTE a RATE. Nájdete ich tu.

Pondelok, 29.04.2019

Šport telesne postihnutých

V piatok 12.4. sa uskutočnila výučba športu telesne postihnutých so slovenským paralympijským športovcom PhDr. Jánom Riapošom, PhD. Foto z prednášky nájdete tu  .

Pondelok, 15.04.2019

Joga v rehabilitácii

Spoločnosť FBLR pri SLS Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, IFBLR  Piešťany  Vás pozýva na prednášku s praktickým cvičením  Joga v rehabilitácii podľa Systému Joga v dennom živote® v sobotu 25.5.2019 od 9.00-13.00h

Streda, 10.04.2019

ŠVOČ

Dňa 9. apríla 201913:00 hod. sa na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnila súťaž študentskej vedecko-odbornej činnosti.

Utorok, 09.04.2019

Ministerka zdravotníctva ocenila najlepších lekárov, sestry a zdravotníckych pracovníkov

Medzi ocenenými je aj  vedúci katedry rádiológie a primár Rádiologickej kliniky v Trnave,  doktor Andrej Klepanec. Nominovala ho Fakultná nemocnica v Trnave, a počas jeho pôsobenia sa kliniku podarilo zaradiť medzi vedúce pracoviská v danej oblasti, a to práve vďaka zavedeniu početných miniinvazívnych intervenčných rádiologických výkonov.

Viac sa dočítate tu https://www.noviny.sk/slovensko/429958-ministerstvo-zdravotnictva-vybralo-najlepsich-lekarov-sestry-a-zdravotnickych-pracovnikov-toto-su-oni

Utorok, 09.04.2019

Deň otvorených dverí na IFBLR

Dňa 27.3. sa na IFBLR uskutočnil deň otvorených dverí.  Záujemcovia sa dozvedeli informácie o štúdiu v študijných programoch fyzioterapia a rádiologická technika, či o možnostiach zahraničného štúdia prostredníctvom programu erasmus +. Aj tento ročník dňa otvorených dverí bol mimoriadne úspešný, zúčastnilo sa ho približne 130 uchádzačov. Foto nájdete tu

Streda, 27.03.2019

Dôležitý oznam pre končiacich študentov

Vážení študenti,1) Bakalársku prácu + všetky dokumenty treba odovzdať do 31.3.2019 v knižnici IFBLR (prihláška na ŠS, CD nosič + analytický list, protokol originality, protokol konzultácií k bakalárskej (diplomovej) práci, BP v tlačenej forme v 2 kópiách) – termín bol schválený vedením IFBLR a uvedený na zadaní (tlačivo Vám bolo doručené na jeseň!!!) Bakalárska práca – pred vložením do systému AIS – musí Vám byť schválená konzultantom.Utorok, 12.03.2019