Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Institute of Physiotherapy, Balneology and Medical Rehabilitation

Meniny má:
Konštantín
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Streda, 21.08.2019

Oznam pre študentov, ktorí nevykonali ŠS v akademickom roku 2018/2019-zápis do nadštandardnej dĺžky štúdia

Vážení študenti,

Touto cestou Vás podľa zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 21.februára 2002 podľa    § 66 ods.3 písomne vyzývam, aby ste sa dostavili na zápis do ďalšej časti nadštandardného  štúdia v akad. roku 2019/2020.

Ak sa nedostavíte na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia  v lehote nasledujúcich 10-tich pracovných dní od doručenia tejto výzvy podľa § 66 ods. 4  Vám bude vystavený dekrét o zanechaní štúdia. V prípade dostavenia sa na zápis je nutné so sebou priniesť doklad o úhrade 20 €- zápisné- táto platba sa týka  len denných študentov,  a Vami vyplnené čestné prehlásenie.Na zápis do nadštandardnej dĺžky štúdia sa dostavte do hlavnej budovy UCM v Trnave na Organizačné oddelenie na 1.posch., č.d. 110, dňa 27. augusta 2019 o  8,30 hod.  O vopred určenom termíne zápisu sa dohodnite so študijnou referentkou pre IFBLR OO prostredníctvom emailu –potvrdenie účasti emailom je nutná.S pozdravom

                                                          

                                                               prof. Ing. Roman Boča, DrSc.,v.r.

                                                                              rektor UCMVložil:  Vanesa Bacúšanová