Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Utorok, 12.03.2019

Dôležitý oznam pre končiacich študentov

Vážení študenti,1) Bakalársku prácu + všetky dokumenty treba odovzdať do 31.3.2019 v knižnici IFBLR (prihláška na ŠS, CD nosič + analytický list, protokol originality, protokol konzultácií k bakalárskej (diplomovej) práci, BP v tlačenej forme v 2 kópiách) – termín bol schválený vedením IFBLR a uvedený na zadaní (tlačivo Vám bolo doručené na jeseň!!!) Bakalárska práca – pred vložením do systému AIS – musí Vám byť schválená konzultantom.2)      Potvrdenie, že nemáte záväzky voči knižnici – najneskôr do 10.4.2019

3)      Študijné oddelenie v Trnave ( prihláška na ŠS, výpis absolvovaných predmetov, potvrdenie knižnice, licenčné zmluvy – každú v 2 kópiách, podpísanú a zopnutú) – najneskôr do 6.5.201910.4.201912.00 v miestnosti R 2-2 si budete losovať zariadenie, v ktorom absolvujete praktickú štátnu záverečnú skúšku, podrobnejšie budete informovaní mailom. Termíny štátnych skúšok a zoznamy študentov budú s dostatočným predstihom zverejnené na stránke školy a budú Vám zaslané aj na ročníkový mail.

Vložil:  Vanesa Bacúšanová